Monthly Archives: יולי 2018

אש במועדון

המופע של בומבה אסטראו במועדון בארבי בתל אביב, מופע פותח – אבראו, מש אפ בהדרן עם הבלקן ביט בוקס, שני, 23.07.2018, היה אש ואסביר מיד, נכח תיעד ומדווח – יובל אראל, וידאו – אדוה אראל. הגיעו והביאו את הסיפור – שי שיר וטלי ספיר, כתבה עם הרבה ידיים. האמת, הקיץ הזה וגם קודמיו לקחו אותנו לכל מיני הופעות עיכוסים וענטוזים

לקרוא עוד