Monthly Archives: ספטמבר 2014

נותנים בראש של השנה

היום השני של התשע"ה בתל אביב, סבב הופעות, תמונות, קולות, קצת מילים, שוטט תיעד והניח כאן – יובל אראל. בימי החג של ראש השנה הבאים בכפולה והפעם במשולשת ישנן שתי ברירות, הראשונה, הפסולה מראש – להיטמע בין ההמונים המציפים את אתרי הטיולים בחיק הטבע, אגמים, יערות, שדות וכפרים, השנייה היותר בריאה – לרחרח בין שלל המופעים המתרחשים בעיר העברית הלבנה

לקרוא עוד