Monthly Archives: ספטמבר 2014

רביעי מרובע בריבוע

לא ריבוע, לא מרובע, ארבעה אמנים בשני מופעים, ערב אחד, חשיפה לחומרים חדשים, תמונות, מילים וצלילים – מדווח יובל אראל. אמש, לאחר כחמישה ימי מנוחה! יצאתי לשיטוט הלילי הקבוע, להביא את התמונות, הצלילים ואולי כמה יצירות חדשות. השיטוט נפתח בבית העתיק והגדול ברחוב דר' ארליך ביפו, עם פתיחת העונה השנייה של הליין הייחודי מבית Yellow Brick – דו. מופעים אקוסטיים

לקרוא עוד