Monthly Archives: אוגוסט 2012

אז מה קורה בסצנה?…

האמת שבהתחלה חשבתי על חפירת עומק הזוייה, אבל גם החום בחוץ (אני במזגן) וגם הרצון שלא להכביד עליכם, הקוראים, הוביל אותי להציג את הדברים באופן קצר ותמציתי, שלושה נושאים יהוו את ליבת הפוסט – רוצים חוק מוסיקה, פסטיבל  Mad Music ואקו"ם.

לקרוא עוד