Monthly Archives: אוקטובר 2011

דבש הברונזה

תקופת הברונזה היא תקופה בתולדות הציוויליזציה האנושית שבה היכולת הטכנולוגית המתקדמת ביותר אפשרה יצור כלים העשויים מברונזה. תקופת הברונזה היא השנייה מבין מערכת שלוש התקופות, המחלקת את תולדות האנושות לתקופת האבן, תקופת הברונזה ותקופת הברזל. תקופת הברונזה במזרח התיכון החלה בשנת 3300 לפנה"ס בערך בתקופה זו הפך האזור שמכונה כיום ארץ ישראל להיות הפרובינציה המצרית כנען, והופיעו לראשונה הפלישתים והישראלים.

לקרוא עוד